Reside / Sustain

Reside / Sustain on tutkimushanke, joka tarkastelee taiteellisen toiminnan sekä residenssien roolia erilaisista kestävyyden näkökulmista. Projektin ytimessä on vankka ajatus siitä että residenssi organisaatiot, sen lisäksi että tarjoavat taiteilijoille ja taide kentän toimijoille paikan työskennellä, voivat myös yhdistää paikallisia kestävyyteen liittyviä huomioita laajempiin näkökohtiin, kuten tapoihin, joilla työskentelemme, elämme ja vuorovaikutamme. Projektia toteutetaan vuosien 2021-2024 aikana ja sitä tulee Koneen säätiö. Alunperin projekti keskittyi suomalaisiin ja venäläisiin kokemuksiin, mutta on laajentanut maantieteellistä kattavuuttaan.


Projekti pyrkii tutkailemaan kuinka taideresidenssit, taiteilijat ja taidekentän toimijat ymmärtävät kestävyyden sekä kuinka kasvattaa ymmärrystä ja herättää keskustelua sekä inspiroida organisaatioita ja yksilöitä kestävyyteen tarjoamalla näkemyksiä sekä mahdollisia ratkaisuja kuin myös tukemalla käytänteiden vaihtoa sekä eri toimijoiden välisten kontaktien kehittymistä.

MITÄ TEEMME
OSALLISTUJAT
YHTEYSTIEDOT