Reside / Sustain

Reside / Sustain oli tutkimushanke, joka tarkasteli taiteellisen toiminnan sekä residenssien roolia erilaisista kestävyyden näkökulmista. Projektin ytimessä oli vankka ajatus siitä että residenssiorganisaatiot, sen lisäksi että tarjoavat taiteilijoille ja taidekentän toimijoille paikan työskennellä, voivat myös yhdistää kestävyyteen liittyviä huomioita laajempiin näkökohtiin, kuten tapoihin, joilla työskentelemme, elämme ja vuorovaikutamme. Projektia toteuteutettiin vuosien 2021-2024 ajan ja sitä tuki Koneen säätiö. Alunperin projekti keskittyi suomalaisiin ja venäläisiin kokemuksiin, mutta laajensi maantieteellistä kattavuuttaan myöhemmin.


Projekti pyrki tutkailemaan kuinka taideresidenssit, taiteilijat ja taidekentän toimijat ymmärtävät 'kestävyyden' sekä kuinka herättää keskustelua sekä inspiroida organisaatioita ja yksilöitä kestävyyden toimiin tarjoamalla näkemyksiä sekä mahdollisia ratkaisuja, kuin myös tukemalla ajatusten ja konkreettisten käytänteiden vaihtoa sekä eri toimijoiden välisiä kontekteja.

MITÄ TEIMME
OSALLISTUJAT
YHTEYSTIEDOT
YHTEISTYÖ
TUKI