Reside / Sustain: Suomalaisia ja venäläisiä kokemuksia/toimijoita/käytäntöjä

Reside / Sustain-hanke keskittyy taidetoiminnan ja residenssien ekologisiin mahdollisuuksiin – erityisesti Venäjällä, mutta sisältäen vahvan painotuksen yhteyksiin luomiseen ja vuorovaikutukseen, jaettuun aihepiiriin ja kollegiaaliseen läpinäkyvyyteen. Tavoitteena on tarkastella kuinka taidetoiminta, ja erityisesti residenssiorganisaatiot, voivat toimia alustoina yhdistää eri tavoitteita ja aktivoida käytännön ratkaisuja osana temaattista ajattelua ympäristö- ja ekologisista näkökulmista joihin aina liittyy myös laajempia poliittisia ja sosiaalisia aspekteja.


Projektin tavoitteena on kehittää ympäristötoimijuutta liittyen residensseihin samalla mahdollistaen ja tarkastellen taiteellista sekä ekologista toimintaa. Residenssiorganisaatioiden toimiessa pääasiallisesti tarjoamalla (väliaikaisen) ajan sekä paikan työskentelyyn – pääasiallisesti taiteilijoille, taiteen alan toimijoille ja tutkijoille – residenssien toimintaa voi myös hyödyntää yhdistettäessä paikallisia näkökulmia laajempiin kokonaisuuksiin niiden aktivoidessa myös kansainvälisiä yhteyksiä sekä monenlaisia käytännönläheisiä kestävän kehityksen muotoja liittyen siihen, miten me matkustamme, työskentelemme, elämme ja vuorovaikutamme. Projekti keskittyy työskentelyyn vuosien 2021-2024 aikana kestävän kehityksen monimuotoisuuden tarkasteluun ja perustuu kollegiaalisten yhteyksien luomiselle suomalaisten ja venäläisten toimijoiden välillä.


Tämän hetkisessä erittäin hankalassa tilanteessa liittyen suomalaiseen ja venäläiseen taiteen sekä ympäristötoimijoiden vuorovaikutukseen, projektin tavoiteena on havainnoida sekä kartoittaa ja aktivoida ja edesauttaa yhteydenpitoa. Projekti pyrkii aktivoimaan vuoropuhelua, sekä ylläpitämään vuorovaikutusta ja sisällyttää mukaan myös venäläisen taidekentän tuntemuksia ja näkemyksiä korostaakseen yhteisiä näkökulmia, välittääkseen kokemuksia sekä mahdollistaakseen kulttuurillista yhteisymmärrystä ja dialogia myös jatkossa.

HANKKEEN KYSYMYKSIÄ
OSALLISTUJAT
YHTEYSTIEDOT