TAIDERESIDENSSIT ILMASTOKRIISIN AIKAKAUDELLA

POSTED 22.11.2022

Kuva: Jussi Virkkumaa

Tässä marraskuussa Reside/Sustain järjesti yhteistyössä venäläisen taideresidenssen kattoijärjestön (AiR Russia) kanssa residenssitoimijoille suunnatun verkkokeskustelun. 

Me kutsuimme Jaana Eskolan, kulttuurialan ammattilaisen, ympäristötoimijan sekä eläinoikeus aktivistin jakamaan kokemuksistaan osallistujien kanssa ja keskustelemaan aiheesta: Taideresidenssit ilmastokriisin aikakaudella.

Puheessaan Jaana kävi lävitse kestävän ekologisen residenssiohjelman kolme pilaria. Hän puhui kestävistä käytännöistä ja yhteistyöstä (paikallisen yhteisön, kansallisen ja kansainvälisten verkostojen kanssa) ja avasi eri näkökulmia kestävyyteen (ekologisen, sosiaalisen, psykologisen, ja kulttuurisen) sekä toi esiin toiminnan alueita taide residenssien suhteen alkaen hiilijalanjäljestä ja päivittäisistä toimista, hitaasta matkustamisesta jatkuvaan oppimiseen sekä vertais- ja tiimituen tärkeydestä, hyvästä johtamisesta ja empatiasta, myös lajien välillä.

Jaanan puheenvuoro on katsottavissa alla englanniksi. 

Jaana Eskola, Artist Residencies in a Time of Climate Crisis

Jaana Eskola on kulttuurialan ammattilainen, ympäristö- ja eläinoikeusaktivisti ja hän on työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta ympäristökysymysten ja taiteen rajapinnassa. Eskola opiskeli ympäristöpolitiikkaa Tampereen yliopistossa ja nykytaidetta Taidekoulu Maassa, Suomenlinnassa, Helsingissä.

Tällä hetkellä hän työskentelee Uudenmaan liitossa Luovien alojen ekologisen rakennemurroksen toimenpideohjelman (LuoTo) projektipäällikkönä. LuoTo on ympäristöministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Uudenmaan liiton yhteishanke vuosille 2022-23.

Vuosina 2020-22 Eskola on toiminut ekologisen residenssitoiminnan koordinaattorina Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssissä Mynämäellä, jossa hän suunnitteli ja toimeenpani residenssin ekologisen residenssitoiminnan ohjelman.

Jaana Eskola osallistui keväällä 2022 Julie’s Bicyclen Creative Climate Leadership -koulutukseen ja työstää parhaillaan kestävän residenssitoiminnan työkalupakkia The Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action (NAARCA) -verkostolle osana Creative Climate Leadership-koulutusta.