FRAN TRENTO: TAIDERESIDENSSIEN SISÄÄNKIRJOITETUT NORMATIIVISUUDET

POSTED 30.05.2023

Teksti ja kuva: Fran Trento

Neurodiversiteetistä sekä kumppanuudesta taideresidenssien kontekstissa

Tässä tekstissä tutkitaan ihmisen monimuotoisuuden muotojen neurodiversiteetin ja ei-perhemuotoisen kumppanuuden sivuuttamista, ja sitä kuinka se vaikuttaa sisäänpääsyyn sekä mukaanottamisen mahdollisuuksiin taideresidensseissä.

Fran kyseenalaistaa joitakin yhteiskunnissamme ja ja kulttuureissamme itsestäänselvinä pidettyjä oletuksia. Hän argmentoi että meidän tulee laajentaa ymmärrystämme saavutattavuudesta sisällyttäen siihen kysymykset neurodiversiteetistä, joka pitää sisällään kysymyset aistikuormituksesta, aikataulullisesta joustavuudesta, hätätilanteiden käytänteistä, sekä muista elementeistä, jotka voivat vaikuttaa neurodivergentteihin henkilöihin. (Suom. Huom. Neurodiversiteetti on ihmisaivojen monimuotoisuutta kuvaa termi, jolla halutaan korostaa totutusta poikkeavalla tavalla ajattelevien ihmisten vahvuuksia neurobiologisista lähtökohdista katsottuna, lähde: https://esignals.fi/ & https://www.neurodiversityhub.org/).

Trento myös käsittelee tekstissään kuinka ei-perhemuotoiset kumppanuudet, kuten monogamiaan perustomattomat, ystävyyteen tai kiintymykseen pohjautuvat suhteet tulee huomioida taideresidenssejä fasilitoitaessa. 

Lue teksti englanniksi täältä.