YHTEISTYÖILMOITUS

POSTED 20.04.2023

Kuva: Hanna Kaisa Vainio

Reside/Sustain aloittaa yhteistyön Mustarindan ja Marianna Kruchinskin kanssa toukokuussa 2023.

 Marianna on kuraattori ja itsenäinen kulttuurityöntekijä, joka kuuluu "Typography" -kollektiiviin (entinen nykytaidekeskus "Typography" Krasnodarissa Venäjällä, joka tuomitsi Venäjän sodan Ukrainassa ja tunnustettiin ulkomaiseksi agentiksi keväällä 2022). Viime vuodesta lähtien osa "Typography":n jäsenistä on Jerevanissa, Armeniassa. He järjestävät asunnossaan residenssiä ja kutsuvat sinne itsenäisiä hallintoa vastustavia taiteilijoita Venäjältä. Residenssi tarjoaa mahdollisuuden lyhyeen taukoon, tilan asioiden ilmaisuun sekä mahdollistaa erilaisten näkökulmien saamisen ja keskusteluun osallistumisen.

Kriisin aikana tarvitaan keskinäistä solidaarisuutta ja tämän aloitteen kautta "Typography" -kollektiivi etsii tapoja tukea ja vastustaa sekä tehdä yhteistyötä. Haluten parantaa keskinäisen oppimisen ja ristipölytyksen mahdollisuuksia, Reside/Sustain kutsui Mariannan Mustarindaan, joka on yksi Suomen merkittävimmistä kestävyyteen keskittyneistä residensseistä.

Mustarinda-residenssi sijaitsee Hyrynsalmella. Mustarindan toiminnan keskiössä ovat nykytaide, rajoja ylittävä tutkimus, käytännön kokeilu, vuorovaikutus, koulutus ja tapahtumat, jotka kaikki pyrkivät kohti postfossiilista kulttuuria yhdistämällä tieteellistä tietoa ja kokemuksellista taiteellista toimintaa.