“RESIDENSSIVERKOSTO” TAVRIDA: VALTION NUORISOKULTTUURIN SUUNNITTELUN KIMEERIT

POSTED 13.03.2024

Teksti: Adel Kim

Kuva: Tavrida.ART

Taideresidenssitoiminta Venäjällä on ilmiönä lainattu  ja tulkinta siitä mitä ne ovat  sisältää  omat ominaisuutensa. Yksi niistä on selkeiden puitteiden ja kriteerien puute sekä järjestäjien että osallistujien kannalta. Tämä antaa paljon liikkumatilaa eri ohjelmille ja aloitteille, joita kutsutaan taideresidenssiksi, mutta jotka todellisuudessa eivät ole sitä. Kansainvälisten standardien mukaisten residenssien sekä ammatillisen verkoston – Taideresidenssien yhdistyksenolemassaolosta huolimatta nuorten taiteilijoiden ‘laboratorioita’, coworking-tiloja, luovien ammattilaisten verkostoitumistiloja, näyttelytiloja sekä  paljon muitakin toimijoita kutsutaan Venäjällä residensseiksi. 

Yksi viime vuosien keskeisistä ja yhä suosituimmista ilmiöistä on ollut liittovaltion “Tavrida.ART”-verkoston "taideresidenssit". Venäjään pakkoliitetyllä Krimillä vuonna 2019 järjestetyssä Tavrida-nuorten foorumissa ilmoitettiin "taideresidenssin" perustamisesta foorumin puitteissa sekä sitä vastaavien aloitteiden luomisesta Venäjällä. Järjestäjien mukaan taideresidenssit ovat nuorten kulttuuri- ja taidetyöntekijöiden koulutuskeskuksia, "monitoimisia luovia tiloja, jotka edistävät luovien aloitteiden ja alojen kehitystä". Tällä määritelmällä ja toiminta-alueella on vain  vähän tekemistä kansainvälisten käytäntöjen kanssa. Siitä huolimatta liittovaltion verkoston residenssit saavat merkittävästi apurahoja, mikä motivoi monia olemassa olevia organisaatioita tai uusia aloitteita omaksumaan nimen "taideresidenssi" apurahan saamiseksi. Tällä hetkellä liittovaltion verkostoon kuuluu 67 residenssiä 39 Venäjän alueelta, mutta vain kahdeksassatoista organisaation nimessä on sana "taideresidenssi",  lopuissa vaihtelevat kuvaukset nuortenkeskuksesta coworkingiin ja taidekeskittymään.

Tällaisten "taideresidenssien" olemassaolo ammattitaiteilijoille, kirjailijoille ja muiden kulttuurin ja tieteen alan edustajille tarkoitettujen residenssiohjelmien rinnalla luo tiettyä kaaosta. On riski, että ennen kaikkea aloittelevat taiteilijat joutuvat harhaan, sillä termi “residenssi” on heille tuttu, mutta taideresidenssin ominaisuudet eivät . Lisäksi on riski, että "Tavrida.ART"-taideresidenssin tulkinta vakiinnutetaan lainsäädännössä – ne esiintyvät jo asiakirjassa "Venäjän federaation nuorisopolitiikan strategia vuoteen 2030". Tällä hetkellä ammattiresidensseillä ja "nuorten" residensseillä on vähän tekemistä toistensa kanssa ja niiden  vaikutus toisiinsa on merkityksetön. Mutta ne tuovat esiin painotuksen muutoksen suunnata tukea taiteen alan ammattilaisista nuoriin.

Lue teksti englanniksi täältä.