SERGEI SCHEVCHENKO: LUONNON IMMUNOPOLITIIKKA

POSTED 12.01.2023

Teksti: Sergei Schevchenko

LUONNON IMMUNOPOLITIIKKA: MITEN MUUTOSTEN PELKO JA HALU YKSINKERTAISIIN SELITYKSIIN MUUTTAVAT IHMISTEN ASENTEITA YMPÄRISTÖÖN

Immunopolitiikan tutkimus - Roberto Espositon mukaan - keskittyy pääasiassa ihmissuhteisiin. Näissä suhteissa toinen osapuoli kuvaa toista uhan lähteeksi; joksikin, joka voi saastuttaa ja aiheuttaa muutoksia. Nämä uhat liittyvät enimmäkseen ihmisten aikeisiin, mutta eivät juurikaan huomioi muiden kuin ihmisten (bakteerien, tietokonevirusten) käyttäytymistä, joka saastuttaa tai muuttaa.

Parhaillaan on tapahtumassa painopisteen muutos: vieraiden teknologisten voimien värväämistä luonnosta ja eliöistä tulee immunopoliittisen epäilyn pääkohteita. Geenimuunnelluilla organismeilla, laboratoriosta karanneilla viruksilla, hyttysillä tai muuttolinnuilla, jotka ovat valmiita levittämään biologisia aseita, on nyt sama rooli kuin vakoojaromaanien päähenkilöillä 1800-1900-luvulla.

Seurauksena on, että monet normatiivisen "luonnon järjestyksen" ulkopuolella elävät olennot nähdään vaaran lähteinä. Usein looginen vastaus tällaiseen uhkaan on esteiden ja syrjäytysvyöhykkeiden luominen "värvätyn luonnon" kuvitteelliselle laajentumiselle. Tämä pelko ja halu eristäytyä muistuttaa luonnonpolitiikkaa 1900-luvun ensimmäisellä puolella fasistisessa hallintojärjestelmässä, jossa käsityksiä kausaliteetista oli yksinkertaistettu ja luonnollisille hierarkioille oli annettu suuri merkitys. Samalla ei-ihmistoimijoilla ei ole koskaan ollut näin vakavaa läsnäoloa piilotettua uhkaa koskevissa diskursseissa.

Niiden levittämisen paradoksaalinen seuraus on, että ne, jotka pelkäävät tartuntaa tai muutosta, menettävät kykynsä tunnistaa monia ympäröivän maailman ilmiöitä - yksittäisten olentojen kärsimyksestä ilmastonmuutokseen - ja samalla joutuvat muutokseen vastoin tahtoaan.

Sergei Shevchenko, PhD, on ekologi, joka tutkii bio- sekä ympäristöetiikkaa. Shevchenko on ollut aiemmin työntekijänä Venäjän Akatemian filosofian instituutissa, Kansallisessa Taloustutkimuksen yliopistossa, sekä Pirogovin kansallisessa lääketieteen yliopistossa. (the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, the National Research University Higher School of Economics, and the Pirogov Russian National Research Medical University.) Vuonna 2020 hän julkaisi kirjan “Löytetty ja keksitty toivo” (ENG:"Found and invented hope", РУС: «Надежда обретенная и изобретенная») joka tutkii ekologisen ajattelun roolia sekä älyllisiä ominaisuuksia liittyen faagi terapiaan (tarkoittaa tutkimusta liittyen infektioiden parantamiseen bakteereilla ja viruksilla). Tällä hetkellä hän tutkii erilaisia suhtautumistapoja kestävyyteen ja tulevaisuuden sukupolville kannettavan vastuuseen.