TUTKIMUSMATKA MASSIA-RESIDENSSIIN

POSTED 05.10.2023

Kuva: Rasmus Jurkatam

Reside/Sustain jatkaa kestävyyden eri puolien tutkimista ja residenssivierailujen järjestämistä laajentaen maantieteellistä kattavuutta Viroon.

Viime toukokuussa Reside/Sustain järjesti tutkimusmatkoja, jotka keskittyivät yksityistiloissa toimiviin residensseihin. Matkoihin osallistuivat R/S-tiimin lisäksi residenssitoiminnan organisoijia, mukaan lukien heitä, jotka vasta suunnittelevat tilojensa tarjoamista residenssitarkoituksiin, sekä residenssi-, taidealojen ammattilaisia ja kuntien edustajia. Kahden viikon aikana vierailimme eri residensseissä Värtsilässä, Raaseporissa ja Joutsassa.

Tämän kokemuksen pohjalta ja pyrkien kehittämään aihetta edelleen, järjestämme tutkimusmatkan MASSIA-residenssiin Viroon, Massiaruun. MASSIA on itseorganisoitunut residenssi ja projektitila, joka toivottaa tervetulleeksi toimijoita miltä tahansa aloilta. Residenssiin ei ole hakuprosessia  eikä sillä ole vakituista henkilöstöä. MASSIA kutsuu siellä asuvia yhdessä luomaan työskentely- ja asumisoloja. MASSIA kehittää kollektiivisia  ylläpidon tapoja sekä huolenpidon ja viihtyvyyden käytäntöjä. Projektitilana MASSIA on alusta ihmisille, jotka liikkuvat taiteen, ekologian, kriittisen teorian ja vaihtoehtoisen maailman rakentamisen risteyksissä , ja joiden toiminta pohjaa   intersektionaalisiin, queer-feministisiin  sosiaalisiin käytäntöihin.

Kolmen päivän ajan  Reside/Sustain- ja MASSIA-tiimit sekä vierailumatkalle osallistumaan kutsutut residenssitoimijatt ja teoreetikot Suomesta – Eleni Tsisirikou (HIAP), Jakub Bobrowski (HIAP), Kaitlyn D. Hamilton (TUO TUO) ja Ki Nurmenniemi (PUNOS) –viettävät n aikaa yhdessä, aktivoivat yhteisiä keskusteluja, jakavatkokemuksiaan ja näkökulmiaan kehittäen sekä levittäen myös tietoa yhdessä. Tämän matkan puitteissa Reside/Sustain esittelee toimintaansa myös Estonian Creative Residencies Network LOORE -verkostolle.

Tutkimusmatkojen tulokset ja havainnot jaetaan myöhemmin Reside/Sustain-verkkosivuilla ja esitellään residenssi järjestäjille tarkoitetun työkalupakin muodossa.