EKATERINA EGOROVA: JÄRJESTELMÄAJATTELU MAAN KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ

POSTED 28.06.2022

Teksti: Ekaterina Egorova

Artikkelissa ”Järjestelmäajattelu maan kestävässä kehityksessä. Mihin huomion riittämättömyys voi johtaa: esimerkki Venäjän nykytilanteesta” Ekaterina Egorova käsittelee systemaattisen lähestymistavan tärkeyttä kestävän kehityksen agendan toteuttamisessa.

Ekaterina Egorova yrittää yhdessä venäläisten asiantuntijoiden kanssa ymmärtää tapahtumien syitä Venäjän systemaattisen lähestymistavan ja sosiaalisen rakenteen näkökulmasta. Venäjän kehityksen tärkeimpinä ongelmina artikkelin tekijä pitää kestävän kehityksen lähestymistavan sirpaloitumista, insituutioiden perustavoitteiden huomioimattomuutta, ja yhteiskunnan atomisoitumista, joka johtaa vakaviin vaikeuksiin muiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tekstissä kuvataan taustaa ja piirteitä, jotka systemaattisen lähestymistavan puuttuessa estävät kestävää kehitystä maassa ja aiheuttavat taloudellisia ja sosiaalisia sokkeja ja konflikteja. Artikkelissa pohditaan useiden kestävän kehityksen tavoitteiden välistä suhdetta sekä ehdotetaan Venäjän tarkastelemista osana globaalijärjestelmää ja nykytilanteen tarkastelemista globaalien trendien ja maailmanjärjestyksen nykyisen rakenteen heijastuksena otettavaksi siitä opikseen. 

Lue koko artikkelin englanniksi.