WHAT CAN ART ORGANISATIONS DO?

POSTED 28.11.2022

Kuva: Alma Heikkilä, ‘ , ‘ /~` mediums,.’ ” bodies,.’ ” ° ∞ , 2019

Reside/Sustain-hanke: Taideorganisaatiot, sen lisäksi että herättävät keskustelua ilmastonmuutoksesta sekä kestävistä käytännöistä, voivat tehdä ilmastotietoisista ja ympäristöä huomioivista asenteista ja tavoista osan toimintaansa. Kaikki toimet eivät vaadi paljoa aikaa tai energiaa. Alla olevasta listasta löydät kysymyksiä sekä ideoita joita on kerätty taiteilijoilta, kuraattoreilta ja organisaattoreila. Kenties voit soveltaa niitä työssäsi organisaatiossasi, joka tarkoittaa pienien askelten ottamista kestävää tulevaisuutta kohti. Tavat on tarttuvia; kerro kolleegallesi, sekä jaa löytösi heidän ja meidän kanssa.

Tavoite:

Kokoelma kysymyksiä joita taiteilijat voivat käyttää keskustellessaan taide instituutioiden kanssa tai instituutiot voivat hyödyntää arvioidessaan omaa toimintaansa. Alkuperäisen version listasta loivat Alma Heikkilä, Pauliina Leikas ja Antti Majava syksyllä 2017. Listaa ei ole tarkoitettu staattiseksi tiedostoksi, vaan pikemminkin tarjoamaan inspiraatiota jatkokehittelylle. Jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia listaan liittyen, voit kirjoittaa ne tänne: http://pad.hiap.fi/p/what-can-art-organisations-do