ASUNTO JEREVANISSA. MARIANNA KRUCHINSKIN HAASTATTELU (TYPOGRAFIA-KOLLEKTIIVI JA RESIDENSSI)

POSTED 16.08.2023

Tämä on julkaisusarja, joka käsittelee venäläisten kulttuuritoimijoiden käynnistämiä Venäjän ulkopuolella toimivia residenssialoitteita, joita ilmestyi täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan alkamisen jälkeen. Nämä residenssit vastaanottavat muun muassa venäläisiä taiteilijoita, eivätkä ne ole vain vastaus pikaiseen lähdön tarpeeseen tai tilapäisen majoituksen löytämiseen, vaan tarjoavat mahdollisuuden hengen vetämiseen sekä seuraavien askelten miettimiseen, ja ovat keino osoittaa solidaarisuutta taideyhteisön sisällä ja tarjota keskinäistä tukea tilanteessa, jossa apua ei odoteta tulevan mistään muualta.

Tämä teksti on keskustelu Marianna Kruchinskin kanssa. Marianna on kuraattori ja riippumattoman kulttuurityöntekijä, sekä osa Typografia-kollektiivia (entinen Nykytaiteen Typografia-keskus Krasnodarissa, Venäjällä), joka tuomitsi Venäjän käynnistämän sodan Ukrainaa kohtaa pian sen alun jälkeen ja julistettiin ulkomaiseksi agentiksi keväällä 2022. Marianna oli residenssiläisenä Mustarindassa toukokuussa 2023 Reside/Sustainin tukemana.

Ukrainaan kohdistuneen täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen osa Typografian tiimistä muutti Jerevaniin. Kollektiivin jäsenet ovat järjestäneet siellä sijaitsevassa vuokra-asunnossa residenssiä hallintoa vastustaville venäläisille kulttuurityöntekijöille.

Residenssi on toiminut kesäkuusta 2022 alkaen. Venäjällä asuvat taiteilijat kohtaavat tilanteen, jossa rajat ovat osittain suljettuja sekä talous on epävakaata, kyvyttömyyden suunnitella tulevaisuuttaan tai vastustaa nykyhetken tapahtumia ilman pelkoa vainosta. Yksi Typografian residenssihankkeen keskeisistä tavoitteista mahdollistaa turvallinen tila Venäjän ulkopuolella, jossa taiteilijalla ei ole velvollisuutta luoda taideteoksia tai kehittää projekteja. Residenssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua paikalliseen kontekstiin, jatkaa omaa tutkimusta tai rakentaa itseään uudelleen ja levätä. Residenssi tarjoaa ilmaisen majoituksen ja kattaa matkakulut. Kesäkuusta 2022 lähtien residenssissä on ollut yli 70 kulttuurityöntekijää.

Adel Kim: Kuinka Typografian tiimi päätyi Jerevaniin?

Marianna Kruchinski: 24. helmikuuta 2022 alkaen venäjältä lähtöön asti, joka tapahtui joidenkin tiimin jäsenten osalta 5-7- maaliskuuta, ja kesällä 2022 toisten, tapasimme päivittäin Typografiassa, piirsimme  sodanvastaisia julisteita, laitoimme niitä ympäri kaupunkia matkallamme mielenosoituksiin ja keskustelimme siitä, mitä meidän tulisi tehdä. Vuonna 2021 venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) virkailijat kävivät Typografiassa vähintään kahdesti. Joten ymmärsimme, että julkaistuamme sodanvastaisen kannanottomme, meidän on syytä lähteä.

Näin päädyimme Armeniaan. Aluksi asuimme samassa asunnossa eri kaupungeista tulevien kulttuurityöntekijöiden kanssa. Huhtikuussa monet joutuivat vaikeiden valintojen eteen: joko palata takaisin tai liikkua eteenpäin.

Toukokuussa Typografia julistettiin ulkomaiseksi agentiksi. Kävi selväksi, että Krasnodarin keskus olisi suljettava. Kuukauden ajan yhdessä työkavereiden, ystävien ja vapaaehtoisten kanssa pakkasimme, selvitimme asioita vuokranantajan kanssa ja niin edelleen. Kesäkuussa venäjältä palattuamme kävi selväksi, että olemme matkoilla kesällä. Silloin asuntomme Jerevanissa jäisi tyhjäksi ja tämä oli samaan aikaan sekä mahdollisuus että haaste.

Päätimme käyttää vuonna 2021 saamamme sponsorirahat ja tilojen alivuokrauksesta keräämämme varat Jerevanin asunnon vuokraamiseen ja Typografian uuden toimitilan perustamiseen. Maksettuamme vuoden vuokran (mikä auttoi meitä selviytymään toisessa maassa) rahaa jäi taiteilijoiden matkakulujen kattamiseen. Joten olemme järjestäneet asunnossamme residenssiä niille, jotka yhä asuvat ja työskentelevät venäjällä mutta tarvitsevat tauon [Typografian jäsenet kirjoittavat valtion nimen pienellä kirjaimella; he selittävät kielivalintansa verkkosivuillaan – AK]. Halusimme luoda tilanteita, jotka muutoin olisivat mahdottomia residenssiläisille, joilla ei ole mahdollisuuksia eikä henkistä kapasiteettiä.

Tipografia (Marianna on toinen vasemmalta). Kuva: Sasha Mademuaselle

АК: Eli ajatus residenssin aloittamisesta tuli resurssien saatavuudesta kuin myös kyvyttömyydestä käyttää niitä? 

МК: Juuri niin. Emme pohtineet tätä enemmin. Se oli ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan. 

АК: Onko residenssin päätavoitteena tarjota taiteilijoille mahdollisuus hengähtää?

МК: Se on vain yksi niistä. Toinen on antaa taiteilijoille mahdollisuus asua eri maassa: monilla niistä, jotka kutsumme residenssiin, ei ole edes matkustuspassia tai he eivät käytä sitä usein [Venäjän ja Armenian välillä on viisumivapaus, joten vain rajan ylittämiseen tarvitaan vain sisämaanpassi - AK]. Oli niitä, jotka lensivät ensimmäistä kertaa. Käsitteellisesti ensisijainen tavoitteemme on näyttää residenssiläisille venäjän siirtomaapolitiikan jäljet, jotka ovat edelleen olemassa, eli niitä lähellä olevia asioita, jotka jäivät huomiotta, koska aiemmin ei ollut energiaa työskennellä tämän aiheen parissa. Esimerkiksi Typografian projektien maantieteellinen kattavuus oli Krasnodar, muut venäjän alueet ja jopa jotkut Euroopan maat, mutta yhteisiä projekteja Armenian kanssa ei ollut. Tämä on ymmärrettävää, mutta silti outoa, sillä Krasnodarin alue ei ole vain osa venäjää, vaan myös Kaukasiaa.

Residenssiläiset usein kysyvät: "Haluatko minun pitävän luennon, järjestävän elokuvanäytöksen, tai tekevän jotain muuta?" ja vastaukseni on: "Ei, haluan sinun käyvän läpi tämän luettelon – se sisältää tietoja instituutioista, itseorganisoiduista aloitteista, kulttuurityöntekijöista jne. Tutustu johonkin, opi hänen työstänsä, pyydä häntä pitämään luento siellä  missä itse asut ja työskentelet." Residenssiläisen tehtävä ei ole itsensä esitteleminen, vaan tutustuminen siihen, mitä paikan päällä tapahtuu.

Täällä on paljon opittavaa sodasta, humanitaarisesta kriisistä, venäjän siirtomaapolitiikan seurauksista, eri vuosina tapahtuneista armenialaisten kulttuurityöntekijöiden lähdöistä, heidän paluustaan ja toteutetuista projekteista. Epäilen, että ne, jotka jatkuvasti kohtaavat stressiä ja sensuuria venäjällä voivat saapua lyhyeksi aikaa  ja luoda jotain merkityksellistä, joka voi auttaa heitä käsittelemään tätä kriisiä. Samalla heidän aiemman  työnsä  tulosten esittäminen ei välttämättä sovi tähän kontekstiin. Emme halua jonkun siirtävän tai vastaanottavan tietoa hierarkkisesta opettajan ja opiskelijan asemasta, päinvastoin, suosittelemme residenssiläisiä  kuuntelemaan ja miettimään, mitä voimme tehdä yhdessä. Ne  kaksi tai kolme viikkoa, jotka residenssiläiset viettävät täällä, riittävät vain kontekstiin tutustumiseen, paikoissa käymiseen, ihmisten tapaamiseen ja yhteyksien luomiseen. Toivomme, että palatessa venäjälle nämä yhteydet säilyvät.

Muraali ja kuva: Yanina Boldyreva

Toinen tavoite on ylläpitää dialogia venäjältä lähteneiden ja sinne jääneiden välillä. Valitettavasti näen näiden kahden ryhmän vastakkaisuuden. Joidenkuiden mielestä lähteneet ovat etuoikeutettuja ja varakkaita; he voivat puhua asioista suoraan ja tulevat vähemmän traumaattisesta kontekstista. Ihmiset, jotka ovat lähteneet, väittävät joutuneensa jättämään taakseen kaiken, minkä vuoksi he ovat työskennelleet, ja heille muutto on hyppy tuntemattomaan, jokapäiväiseen epämukavuuteen, joka pitää sisällään vakituisen asunnon etsimisen,  työnhaun hankaluuden sekä uudet kielitilanteet. Residenssi voi toimia kohtaamispaikkana ja tarjota tilan dialogille näiden ryhmien välillä. Lisäksi residenssiläiset voivat itse kokea sekä nähdä kuinka lähteneet elävät koska me jaamme saman tilan.

АК: Voisitko kertoa lisää asumisjärjestelyistä? Mitä tarjoat, onko ohjelmaa? Ketkä tulevat ja mistä he ovat kotoisin?

МК: Ensimmäiset residenssiläiset tulivat lähipiiristä – he olivat Typografian toimintaan osallistuneita taiteilijoita ja kulttuurityöntekijöitä ihmisiä, joihin voimme luottaa. Silloin ohjelman painopisteinä olivat vuorovaikutus ja vuoropuhelun ylläpitäminen sekä instituutioiden tutkiminen, mitkä lopulta päätyivät luetteloomme.

Kesä-syyskuussa 2022 kutsuimme residenssiin KICA:n (Krasnodar Institute of Contemporary Art) opiskelijoita ja vasta valmistuneita kuin   niitä taiteilijoita ja kulttuurityöntekijöitä, jotka edelleen asuvat ja työskentelevät Krasnodarin alueella. Lista alkoi vähitellen laajentua, joten meidän piti rakentaa 2-3 viikon ohjelma. Se jäi kuitenkin Jerevanin ja lähimpien kaupunkien Garnin, Dilijanin, Vanadzorin ja Gyumrin yhteistutkimukseksi.

Kuva: Marianna Kruchinski

Yritimme välttää residenssin virallistamista. Kaikki, mitä typografia tekee, on luonteeltaan amatöörityötä, niin hyvässä kuin huonossa mielessä. KICA on ollut olemassa 12 vuotta ja sieltä on valmistunut vähintään 50 henkilöä, joista osa työskentelee edelleen nykytaiteen parissa. Mutta luentojen rakenne ja linkit koulutusprosessin moduulien välillä ovat joustavia ja hyvin epävirallisia. Sama täällä – emme koe tarvetta virallistaa projektia, hahmotella sitä tiukasti ja asettaa konkreettisia tavoitteita. Minulle residenssin ymmärtäminen, kuvaaminen ja esittäminen rahoituksen saamiseksi on erillinen työ sinänsä.

АК: Tämäkin on strategia. Se antaa vapautta, kaaosta ja kasvumahdollisuuksia.

МК: Ehdottomasti. On tilanteita, joissa odotukset eivät täsmää. Joskus taiteilijat eivät ymmärrä, miksi me residenssinä emme pyydä heitä tekemään jotain. Meillä kaikki on todella joustavaa: voimme tehdä jotain yhdessä tai erikseen, vaatimuksia ei ole. Monet residenssiläiset ovat kuitenkin tottuneet siihen, että residenssi on hakemista, hyväksymis- tai hylkäyskirjeiden vastaanottamista, ja jos sinut valittiin, sen todistamista, että se tapahtui hyvästä syystä, sekä  työskentelemistä hienon projektin luomiseksi residenssituloksena. Oppimansa unohtaminen on haaste ja uskon, että residenssiläisten tulisi käydä se läpi.

АК: Millaista on asua samassa asunnossa residenssiläisten kanssa?

МК: Asunnossa on kolme makuuhuonetta, joista kaksi on residenssikäytössä. Toisessa on parveke ja kaksi sänkyä ja toisessa iso parivuode. Kun ryhmä tulee, kaksi ihmistä jakaa yhden huoneen. Minulla ja kumppanillani on erillinen makuuhuone.

Kuva: Marianna Kruchinski

Kesäkuuhun 2023 asti yksi residenssityöntekijöistä asui olohuoneessa sermin takana 10 kuukautta.

Kuva: Marianna Kruchinski

Syyskuussa 2022, kun liikekannallepano alkoi, paljon miehiä saapui Armenian, Georgian ja Kazakstanin pääkaupunkeihin. Heidän joukossaan oli taiteilijoita, runoilijoita ja muita kulttuurityöntekijöitä. Kuun viimeisellä viikolla asunnossamme asuvien määrä nousi 10:een. Oli haastavaa kokea muiden ihmisten jatkuvaa läsnäoloa paikassa, jota kutsut "kodiksi" omien ongelmien, arkirutiinien, tulevaisuudensuunnitelmien puutteiden, pelkojen ja traumojen kanssa. Olin onnekas, että sain piiloutua omaan huoneeseeni.

Meillä käy usein vieraita. Yksi toiveistamme residenssiläisille on osallistuminen ainakin yhden illallisen järjestämiseen. Kokkaamme yhdessä ja kutsumme kylään venäjältä muuttaneita ystäviä tai paikallisia. Yritän lipsahtaa pois näistä illallisista viimeistään yhdeltä aamulla, sen jälkeen kun olen ehtinyt pestä vuoren astioita.

АК: Mainitsit toiveita residensiläisille, mutta onko heillä velvollisuuksia?

МК: Pääsääntöisesti ei ole. Kaikilla residensiläisillä on omat toiveensa. Eräs tällä hetkellä Moskovassa asuva ja työskentelevä taiteilija, joka tekee ääniteoksia lintujen äänien tallennuksista, etsi täältä lintutieteilijää, joka kertoisi hänelle, mitä lintuja tulee Armeniaan. Löysimme lintujen tarkkailukeskuksen, ja residenssiläinen meni heidän kanssaan kansalliselle luonnonsuojelualueelle ja tallensi lintujen ääniä. Teimme siitä miksauksen radioomme. [Typografialla on Radio Fantasia-projekti AK.]

Toinen residenssiläinen oli kiinnostunut arkkitehtuurista. Hän tuskin puhui kenellekään. Sen sijaan hän tutustui kaupunkiin ja sen ympäristöön, otti valokuvia rakennuksista, kuvaili niiden kuntoa kirjallisesti  ja teki opaskirjaan, jota  jaamme nyt asukkaille. On niitä, jotka haluavat järjestää keikkoja tai Artist Talkeja, jotka normaalisti pidetään olohuoneessamme. Useita kulttuurityöntekijöitä tuli lastensa kanssa: yhden huoneen seinälle jäi yksi lasten projekti – toivottavasti se sopii isännöitsijälle. Mutta velvollisuuksia ei ole. Ne, jotka haluavat tehdä työtä, tekevät sitä.

АК: Onko periaatteeita, jotka residenssiläisen ja henkilökunnan tulisi noudattaa?

МК: Ensinnäkin turvallisuus. Joskus kysytään, onko residenssillä nettisivuja tai järjestetämmekö avoimia hakuja. Vastaus molempiin on ei. Se on meille mahdotonta sillä emme halua vaarantaa residenssiläisiä julkaisemalla residenssin tuloksia tai tekemällä muita julkisia ilmoituksia. Vaikka olemmekin menneet lähimmän tuttavuuspiirin ulkopuolelle, kutsumme edelleen ihmisiä, jotka ystävämme voivat taata. Näin ollen olemme onnistuneet välttämään konflikteja sekä väärinkäsityksiä koskien yhteiselämää. Tämä on osittain syy siihen, miksi meillä ei ollut talon sääntöjä ennen kesäkuuta 2023. Mustarinda-residenssissä vierailuni jälkeen (Reside/Sustainin kutsulla) toukokuussa 2023 Suomessa sain inspiraation tehdä dokumentin, joka lähetetään etukäteen tuleville residenssiläisille – päätin räätälöidä sen niin, että se sopisi meidän tilanteeseemme. Pyydämme nyt mahdollisia residenssiläisiä vahvistamaan, että he hyväksyvät talon säännöt ennen matkan järjestämistä.

АК: Hoidatko residenssiasioita yksin vai onko työkavereitasi mukana projektissa? Jos on, miten vastuun jako tapahtuu?

МК: Kesäkuuhun 2023 asti meitä oli kolme. Jäsen, jota kutsumme residenssin "gastroenkeliksi", koska hän kävi säännöllisesti markkinoilla, toi herkullisia vihanneksia, kalaa ja teki ruokaa koko ajan.

Kuva: Marianna Kruchinski

Tämä on työtä itsessään ja se on erittäin tärkeää. Samaan aikaan hänellä ei ollut velvollisuutta tehdä niin, eikä meillä ollut tarkkoja päivällissuunnitelmia. Nyt hän asuu vuokralla asunnossa kolmen KICAsta valmistuneen  kanssa, ja me kutsumme heidän paikkaansa leikillään "rakentajien residenssiksi". "Sivistymätön" työ, jonka maanpaossa olevat taiteilijat tekevät, ja sen strategiat ja käytännöt ovat kokonaan eri tarina. Yhteistyökumppani ja minä jatkamme työskentelyä residenssin parissa: Styopa sai kansalaisuuden ja perusti kansalaisjärjestön apurahojen hakemiseksi. Hän hoittaa myös arkipäiväisiä asioita, kuten hanan tai suihkun korjaamisia, sekä tutustuttaa asukkaita CS:GO:n sekä huumoriin maailmaan. Minä kartoitan residenssiläisiä, olen yhteydessä heidän kanssa, jaan tietoa, esittelen paikallista kontekstia sekä toisinaan olen heidän kanssa, kun he tapaavat kulttuurityöntekijöitä Jerevanissa. Mutta yhteyksien rakentaminen on mukavaa työtä, toisin kuin lattian pesu ja apurahojen hakeminen. Kaksi entistä residenssiläistä, jotka halusivat osallistua residenssin kehittämiseen, on auttanut meitä jo useamman kuukauden näiden asioiden kanssa. 

АК: Residenssiläiset tapaavat paikallisen taideyhteisön edustajia teidän suositusten perusteella. Kokemukseni mukaan ihmiset kyllästyvät toistamaan samaa asiaa useiden tapaamisten jälkeen, he menettävät kiinnostuksensa. Oletko kohdannut tällaisia vaikeuksia? Miten residenssin“kotoutuminen” Jerevanin taideympäristöön etenee?

МК: En ole kokenut tällaisia ongelmia. Residenssiläiset valitsevat ihmiset taulukosta omien kiinnostusten mukaan. Koitan myös laajentaa listaa. Sitä paitsi ensimmäinen tapaaminen ei ole varsinainen intro-sessio –yritän yleensä löytää tapahtuman, jonka ympärille voi rakentaa keskustelua.

АК: Miten residenssi rahoitetaan? Onko teillä budjettia jäljellä lentolippuihin ja päivärahoihin?

МК: Toukokuuhun 2023 asti käytimme Typografia-keskuksen tilojen vuokraamisesta ansaitsemaamme rahaa. Myimme joitain tavaroita Typografian keskuksesta Krasnodarissa mahdollistaaksemme taiteilijoiden residenssit kesällä 2023. Kaiuttimet, mikrofonit, vaahtopyramidit, jotka alun perin ostimme radiokopillemme, tukivat useiden ihmisten saapumista residenssiin. Kaksi ystäväämme teki lahjoituksia, jotka auttavat meitä selviämään elokuun 2023 loppuun asti. Meidän budjettimme per vierailu  on edelleen 30 000 ruplaa. Ostamme liput etukäteen eli meno-paluulippujen hinta on useimmiten 10 000-18 000 ruplaa. Jäljelle jäävä summa on lisäkuluja varten. Valitettavasti residenssiin kutsumisesta ja pelkästään ilmaisen asunnon tarjoamisesta ilman työskentelyapurahaa ei ole paljon apua venäläisille kulttuurityöntekijöille alan palkkatasoon nähden. Vuokran ja kulujen maksaminen ja siivoustarvikkeiden sekä kahvin, teen ja murojen ostaminen vie kuitenkin 1100-1300 euroa kuukaudessa.

АК: Tukeeko jokin säätiö residenssiä?

МК: Viime vuonna, kun emme vielä hakeneet residenssiapurahoja, hätärahoituslähteitä oli aika paljon. Tänä vuonna tilanne on haastavampi, mutta projektin jatkaminen on sitäkin tärkeämpää. Vuoden 2022 lopusta lähtien olen hakenut apurahoja muun muassa kansainvälisiin residensseihin lähinnä siksi, että en juuri koskaan nähnyt venäjän kansalaisten lyhytaikaisten residenssien tukemiseen tarkoitettuja apurahoja, vain hätämuuttoa varten. Mutta kaikkien ei tarvitse lähteä. Haluaisin, että venäjällä edelleen eri syistä asuvia ja työskenteleviä kulttuurityöntekijöitä tulisi residenssiin samaan aikaan kansainvälisten residenssiläisten kanssa, rakentuisi yhteyksiä ja  syntyisi keskustelua heitä kiinnostavista aiheista tutkien kontekstia sekä tilannetta jossa he ovat sekä että palatessaan venäjälle he olisivat täynnä energiaa, jatkaen hallinnon vastustamista ja liittolaistensa tukemista.

АК: Mitä suunnitelmia teillä on residenssiprojektille? Millaisena näet sen tulevaisuuden ja kuinka pitkälle?

МК: Olisi hienoa saada aikaan yhteisresidenssejä eri maiden työntekijöille. Tämä eurooppalaisten, armenialaisten ja venäläisten kulttuurityöntekijöiden kansainvälinen polilogi on asia, jota kukaan nyt tuskin (eikä kenenkään pitäisi) aloittaa, paitsi toivottavasti maanpaossa olevien venäläisten.

Viime vuonna suunnittelin elämääni 1-2 kuukautta eteenpäin, ja se oli jo paljon. Tänä vuonna jo tammikuun lopussa olin varma, että residenssi jatkuu kesäkuuhun asti. Kesäkuussa saatoin hengähtää helpotuksesta tajuten, että pärjäämme vuoden loppuun asti. Minusta tämä on todella mahtavaa maanpaossa luodulle kulttuuriprojektille.