ESSE IDÄNTUTKIMUS-AIKAKAUSIKIRJASSA

POSTED 08.11.2023

Kuva: Anastasia Ryabova

Trillions-sarjasta, 2012

Vähän aikaa sitten julkaistiin essee "Taiteen tukirakenteet Venäläisen residenssitoiminnan kentällä" tieteellisessä aikakausikirjassa Idäntutkimus (numero 3, jonka teema oli ’raha’). Siinä tarkastelimme minkälaisia rahoituslähteitä venäläisillä taidekentän toimijoilla on.

Erityisenä huomion kohteenamme ovat taideresidenssit, joiden toiminnan tarkasteleminen niin ekologisen kuin inhimillisen kestävyyden näkökulmasta on Reside/Sustain -hankkeemme pääasiallinen painopiste. Venäjällä valtiollisesti kytkeytyneen tai hallintoa tukevien oligarkkien tarjoaman yksityisen rahoituksen ulkopuolelta saatava rahoitus on tehty yhä vaikeammaksi erityisesti Venäjän aloittaman Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan jälkeen vuonna 2022. Nykytilanteessa lainsäädännön kautta ”ulkomaalaiseksi agentiksi” ja ”epämieluisaksi organisaatioksi” julistaminen on tehnyt varojen saamisesta Venäjän ulkopuolelta epäilyttävää ja vaarallista. 

Hankkeemme on pääasiallisesti keskittynyt taideresidenssien kestävien käytäntöjen vahvistamiseen, mutta osana työskentelyämme olemme pyrkineet analysoimaan myös venäläisten taideresidenssien rahoituslähteitä. Kyselyn, joka toteutettiin vuoden 2020 lopulla osana venäläisten taideresidenssien verkoston luomaa AiR of Russia portaalia perusteella neljä pääasiallista apurahan lähdettä ovat: valtion apurahat valtakunnallisella, alueellisella tai kunnallisella tasolla; apurahat yksityisiltä säätiöiltä ja hyväntekeväisyysjärjestöiltä; yritysten apurahat; apurahat ulkomaalaisilta Venäjällä toimivilta organisaatioilta (kevääseen 2022 asti; nykyään monen organisaation julkinen toiminta on mahdotonta uusien lakien tai rajoitteiden takia, ja moni niistä on julistettu epätoivotuiksi).

Saman kyselyn perusteella tuli ilmi ettei ympäristöön liittyvä agenda ole keskeinen residenssitoiminnassa. Kestävä kehitys sekä sen ympäristöön liittyvä puoli eivät myöskäään ole keskeisiä poliittisessa keskustelussa tai yhteiskunnan pääasiallisia huolia, eikä myöskään heijatuneita mitenkään kulttuuripolitiikan alueella. Mutta tästä huolimatta ympäristö agendaan liittyviä toimia tehdään myös residenssikentällä tämän tapahtuen yleisestä asenteesta huolimatta. Asioiden mahdollistaminen niillä resursseille mitä on käytettävänään on yhteneväinen Reside/Sustain-hankkeen asenteen kanssa.