RESIDE/SUSTAIN: KOKEMUKSIA/ HANKKEITA/ KÄYTÄNTÖJÄ/ NÄKÖKULMIA JA ASENTEITA

POSTED 13.04.2022

Teksti ja kuva: Miina Hujala.

Kuvateksti: Kuvassa on seinä, joka on tehty ‘slagitiilistä’ Taalintehtaalta (ruotsiksi Dalsbruk).’Slagitiili’ on tehty raudan tuotannosta yli jääneestä materiaalista.

Kun hyökkäys ja aggressio Ukrainaa kohtaan alkoi, Reside/Sustain -hankkeen toimintaedellytykset muuttuivat. Mieto ja maltillinen asenne, jonka kanssa toimimme suhteessa venäläisten ja venäläistaustaisten taiteen ja kulttuurin toimijoiden sai osuman vaikkei se tietenkään ollut kohteena. Meidän täydellinen tukemme ja solidaarisuutemme suuntautuu ukrainalaisia kohtaan jotka taistelevat selviytymisestään, ja olemme miettineet ankarasti, mitä tällä hetkellä siis tarvitaan. Kuinka hanke joka pohjaa yhteistyöhön venäläisten kanssa, ja oli osittain suunniteltu toteutettavaksi Venäjällä myöskin, voi tässä tilanteessa jatkua?

Meidän näkökulmastamme ekologisten sekä ympäristötoimien mahdollistamien niin Venäjällä kuin erityisesti taide- ja kulttuuritoimijoiden parissa liittyen residenssi käytäntöihin – alkoi tuntua jokseenkin turhanaikaiselta. Hankkeemme tavoitteet löytää keinoja estää ja hidastaa ilmastokriisin vaikutuksia on jotain joka kuului aikaan ennen sotaa joka muutti henkisiä ja konkreettisia mahdollisuuksia. Mutta kuten me olemme varsin hyvin tietoisia – ilmastokriisi on ehdottoman akuutti, kriittinen asia joka ei ole menossa minnekään tai katoamassa.

Kun mietimme mitä voimme tehdä, koimme, että hätämajoitus residenssien tarjoaminen ukrainalaisille ja ukrainassa oleville taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille on  tärkeää. Tämä on vain ensi askel silti. Riippuen tuhon määrästä ja sodan syvyydestä sekä pituudesta enemmän toimia tarvitaan. Ihmisten tarvitsee löytää edes jonkinlaista turvaa. Samalla kun olemme sitoutuneita ajattelemaan seuraavia askelia ja pitkäkestoisempaa apua, mietimme mitä voimme tehdä projektimme kanssa. Kuinka mukautua ja sopeutua tilanteeseen? Ja mitä tästä kaikesta voisi tulla joka merkitsisi jotakin?

Syy siihen miksi Connecting Points -ohjelma on olemassa, ja myös miksi tämä tutkimushanke Reside / Sustain on mahdollinen, on se totuus että Suomi sijaitsee Venäjän naapurimaana.

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut meitä samoin kuin Koneen säätiö, jolla on ollut erityisiä venäläiseen yhteistyöhön keskittyviä hankkeita. On aina tärkeää tietää ja yrittää ymmärtää mitä tapahtuu lähellä. Me sijaitsemme missä sijaitsemme ja yhteistyö, sekä yhteisten päämäärien löytäminen, on tietenkin tärkeää.

Mutta Venäjä on oma kulttuurinen alueensa. Kun olemme työskennelleet taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden kanssa, me olemme enimmäkseen olleet tekemisissä ihmisten kanssa jotka jakavat meidän kanssamme samanlaisen ajatukset liittyen ihmisoikeuksiin, ilmaisun- ja sananvapauteen kuin ilmastonmuutokseen. Me olemme perustaneet toimintamme siihen että pyrimme vahvistamaan tämänlaista yhteistyötä ja linkittyneisyyttä. Me olemme myös oppineet paljon samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista. On olemassa erittäin todellinen ero mahdollisuudessa vaikuttaa käytännön tilanteeseen omassa ympäristössään – sekä osallistumisessa poliittiseen toimintaan – Suomen ja Venäjän välillä. Tilanteen ollessa näin, se mitä voi tehdä on kuunnella ihmisiä ja katsoa mitä he kokevat kaikkein hyödyllisimpänä toimina.

Ajattelen, että tämän tulee yhä jatkua.

Mutta Venäjä tulee läpikäymään muutoksia tämän sodan johdosta myöskin. Pommit putoavat nyt parhaillaan viattomien siviilien päälle Ukrainassa ja toivo että tämä loppuu niin pian kuin mahdollista on ensimmäinen asia mielessäni. Venäläisten sotaa vastustavien tukeminen ei välttämättä auta yhtään mutta on edes jotakin. Suomi tulee pysymään Venäjän naapurimaana riippumatta siitä, että tilanne muuttuu ja rauhallinen ja toiveikas diplomatia on tullut päätökseen. Sisään astuu uusi mahdottomuuksien todellisuus.

Projektissamme tavoitteenamme on kartoittaa tätä muutosta. Mutta myös katsoa mahdollisuuksia toimia tämän tilanteen sisällä. Kuinka auttaa ihmisiä jotka taistelevat ajattelun vapauden puolesta? Kuinka tukea taiteilijoita jotka uskovat muutoksen mahdollisuuteen? Kuinka mahdollistaa tekoja jotka estävät ilmastokriisin vaikutuksia jotka tulevat osumaan meihin riippumatta rajoista? Keitä me olemme ihmisiä kun kansallisuudet siirretään syrjään ja tapaamme samanmielisiä ihmisiä yli useiden rajoitusten joista joistakin on tullut kovempia?

Projektissamme yhteydenpito on oleellista jotta emme kadota kykyä ymmärtää mitä meille kaikille tapahtuu. Meidän täytyy tavoittaa toisemme ja vaihtaa ajatuksia sekä laajentaa näkökulmia. Ei ole tarpeeksi vain ajatella mitä on välittömästä käsillä mutta myös mitä voitaisiin tehdä mahdollistaakseen pitkäaikaista muutosta, ja siksi keskustelua pitää pitää elossa ja jatkuvana.

Tämän hankkeen näkökulmasta näen että taideresidenssit raamina ei ole tarpeeksi laaja, koska on olemassa konkreettisia muutoksia jotka vaikuttavat koko kulttuurikenttään ja näiden tarkastelu on tarpeen. Siksi taiteilijoiden, kulttuurityöntekijöiden, ympäristöaktivistien ja tutkijoiden näkökulmien esiintuominen on tärkeää. Jatkaakseen sen tarkastelemista miten muuttuva tilanne liikkuu, venäjällä ja myös paikaltaan siirtyneissä kulttuurillisissa yhteisöissä joita sota on tehnyt. 

Reside / Sustain -hanke ajattelee kaikkia ’sijaitsemisen’ (residing) ja ylläpitämisen (sustaining) mahdollisuuksia jotka pitävät sisällään niin elossa olemisen kuin vapauden uusintamiseen joka siihen sisältyy. Me haluamme tavoittaa ihmisiä joita tämä asia koskettaa ‘liikkeessä’, ihmisiä jotka toimivat tämän muutoksen alla olevan maiseman keskellä, ja meidän tavoitteenamme on tavoittaa jatkuva ajattelua ja tekemistä eri puolilla erilaisia mentaalisia, konkreettisia sekä kulttuurisia rajoja.

Reside / Sustain- hanke käsittelee suomalaisia ja venäläisiä (sekä muita) perspektiivejä jotka ovat rauhan ja elämän ylläpidon puolella. Me emme ole mitään ilman jatkuvaa yhteydenpitoa, linkitysten ja yhteenkietoutumisten rakentamista. Ja myös vastuussa olemista niistä – joka on se mitä aiomme tehdä.

Siksi me jatkamme taiteilijoiden ja ympäristö toimijoiden kentän eri näkökulmien, kokemusten ja asenteiden esiin tuomista kun he uudelleen määrittelevät, kohtaavat sekä huomioivat elämää kriisien keskellä.


Mitä me teemme:

-panostamme hankkeen toimesta apua tukeaksemme Ukrainalaisia taiteen toimijoita, erityisesti liittyen Ukrainalaisille tarjottaviin Solidaarisuus residensseihin (lisätietoa:https://www.hiap.fi/ukrainian-aid/ ).

-jatkamme ympäristötoimijoiden, sekä taiteen ja residenssikentän tutkimista Suomessa ja Venäjällä ja seuraamme sen reaktioita nykyiseen tilanteeseen ja etsimme mahdollisia strategioita tukeen kuin myös vastarintaan, joko julkisesti tai nimettömästi

-käytämme verkkosivuamme sekä sosiaalisen median kanaviamme tekstien, haastattelujen ja artikkelien alustana, kuin myös taideteosten komisiiointiin mahdollistaaksemme laajemman kuvan paikallisesta tilanteesta Venäjällä, koska monet äänet on vaiennettuja paikallisesti tai kansainvälisesti

-järjestämme ja mahdollistamme luottamuksellisia keskusteluja residenssi- sekä ympäristö toimijoille

- julkaisemme arkistomateriaalia hankkeen raamituksessa, joka on valmistunut ennen sotaa